Oznamy

Archív kategórie Oznamy

Vyúčtovanie 2022

OZNAM. Dovoľujeme si oznámiť klientom Bytového podniku Petržalka, s.r.o., že v dňoch od 15.05.2023 do 31.05.2023 nebudú úradné hodiny,  z dôvodu spracovania vyúčtovania za rok 2022. V prípade potreby, kontaktujte zamestnancov BPP, s.r.o. telefonicky alebo mailom. Zároveň sa Vám chceme poďakovať za trpezlivosť a pochopenie.                                                              Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Celopodniková dovolenka BPP, s.r.o. od 23.12.2022 do 05.01.2023

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 23.12.2022 do 05.01.2023 vrátane, bude naša spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. zatvorená z dôvodu čerpania celopodnikovej dovolenky. V prípade mimoriadnej udalosti kontaktujte pracovníkov BPP na telefónne čísla, ktoré sú uvedené na webovej stránke BPP alebo na kontaktnej tabuli, ktorá sa nachádza na vchodových dverách BPP. […]

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Vyúčtovanie 2021

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu   spracovávania   vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a  úhrad za plnenia a ich  rozúčtovanie na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome za  rok  2021   budeme  vybavovať  stránky  osobným stykom  v prevádzke  BPP, s.r.o.  v dňoch 23.5.2022 do 31.05.2022  v obmedzenom  rozsahu a to vždy […]

Čítať ďalej →

Kategória: Nezaradené, Oznamy

OZNÁMENIE

Vzhľadom k uzneseniam vlády a k opatreniam UVZ, zamestnanci BPP, s.r.o. pracujú z domu, tzv. home office. V dňoch 23.12.2021 až 03.01.2022 budú čerpať dovolenky. V prípade potreby kontaktujte zmluvne služby – zverejnené v dome. V nevyhnutnom prípade zamestnancov. JUDr. Peter Plučinský – konateľ spoločnosti.

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Vyúčtovanie 2020

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu   spracovávania   vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a  úhrad za plnenia a ich  rozúčtovanie na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome za  rok  2020   budeme  vybavovať  stránky  osobným stykom  v prevádzke  BPP, s.r.o.  v dňoch 18.5.2021 do 31.05.2021  v obmedzenom  rozsahu a to vždy len v […]

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, spolupracujúce subjekty.

Oznamujeme Vám týmto, že v dňoch  28. až 31. decembra budú čerpať zamestnanci BPP, s.r.o. celopodnikovú dovolenku.    V prípade potreby riešenia  havarijných situácií  využite kontakty  na spoločnosti  zmluvne zabezpečujúce služby  zverejnené v domoch. Ak to  bude nevyhnutné aj možnosť  kontaktu na   telefónnych číslach  technických správcov, ktoré sú tiež  zverejnené v domoch a  na internetovej stránke BPP, s.r.o. a na vstupe […]

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, spolupracujúce subjekty.

V súvislosti s opatreniami prijímanými štátnymi orgánmi a vládou SR v rámci primeranej opatrnosti s cieľom zabezpečiť maximálne možnú ochranu obyvateľov pred nakazením a šírením sa nového korona vírusu, čo v našich podmienkach  znamená  aj ochranu Vás  klientov  BPP,  s.r.o. ako aj našich zamestnancov (okrem iného aj preto,  aby bola zabezpečená  funkčnosť správcu), Vás žiadame, aby ste dodržiavali  nariadené opatrenia. Prosíme, aby […]

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Oznam o zatvorení BPP

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 31.08.2020 (pondelok) bude naša spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. zatvorená z technicko–prevádzkových dôvodov.                                                                    JUDr. Peter Plučinský      konateľ

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Oznámenie pre vlastníkov bytov a zástupcov vlastníkov o prevádzke BPP od 16.03.2020

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov,   V súvislosti s opatreniami  vlády a reálnou situáciou pri šírení korona vírusu a  nadväzne na opatrenia, ktoré sme Vám oznámili,   v záujme zachovania  funkčnosti BPP, s.r.o. a možnosti  ďalej  vykonávať správu, s cieľom predísť v maximálne možnej miere  osobným kontaktom a nakazeniu Vás opakovane  žiadame,  aby ste  vylúčili osobné návštevy  pracoviska BPP, s.r.o. na Haanovej 10. […]

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Korona vírus

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov,   Na základe rozhodnutia Ústredného krízového  štábu Slovenskej republiky je  zakázané na  14 dní uskutočňovať okrem iného aj všetky verejné akcie, medzi ktoré je  potrebné počítať aj  aj  schôdze vlastníkov bytov  a nebytových priestorov. Preto počínajúc týmto dňom (10.3.2020),  rušíme  schôdze vlastníkov  bytov a nebytových priestorov, ktoré sme do  tohto […]

Čítať ďalej →

Kategória: Oznamy

Page 1 of 3 123