Oznamy

Korona vírus

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov,

 

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového  štábu Slovenskej republiky je  zakázané na  14 dní uskutočňovať okrem iného aj všetky verejné akcie, medzi ktoré je  potrebné počítať aj  aj  schôdze vlastníkov bytov  a nebytových priestorov.

Preto počínajúc týmto dňom (10.3.2020),  rušíme  schôdze vlastníkov  bytov a nebytových priestorov, ktoré sme do  tohto dňa zvolali a na ktoré sme už aj  zverejnili pozvánky. Schôdze  vlastníkov nebudeme zvolávať až do rozhodnutia Ústredného krízového  štábu o odvolaní – zrušení zákazu. V prípade nevyhnutnosti rozhodnúť o zásadných a neodkladných otázkach vo veci správy domu, alebo ak by dochádzalo k  ohrozeniu zdravia, života, alebo majetku vlastníkov predpokladáme vec riešiť v úzkej súčinnosti s zástupcami vlastníkov a zvážime spôsob postupu. V prípade   dohody so zástupcami vlastníkov a overovateľmi podpisov  ak to bude možné napríklad aj písomným hlasovaním.

V súvislosti s opatreniami prijímanými štátnymi orgánmi a samosprávou  v rámci primeranej opatrnosti a s cieľom zabezpečiť maximálne možnú ochranu obyvateľov pred nakazením a šírením sa nového korona vírusu, čo v našich podmienkach  znamená  aj ochranu Vás  klientov  BPP,  s.r.o. ako aj našich zamestnancov (okrem iného aj preto,  aby bola zabezpečená  funkčnosť správcu), Vás žiadame, aby ste  osobnú návštevu  BPP, s.r.o. obmedzili na nevyhnutné prípady.  Pre komunikáciu s BPP, s.r.o.  a jeho zamestnancami  Vás žiadame, aby  ste využívali poštu a prednostne telefonickú alebo  elektronickú komunikáciu  cestou  kontaktného formulára na webovej stránke, na   telefónnych číslach  a emailových adresách, ktoré  sú Vám už známe a sú aj  zverejnené v domoch a  na internetovej stránke BPP, s.r.o. Prípadne Váš podnet s uvedením dátumu môžete vložiť do schránky BPP, s.r.o.  umiestnenej na   vchodových dverách do budovy BPP, s.r.o.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V Bratislave  10. marec 2020

Peter Plučinský

konateľ BPP, s.r.o.