Oznamy

Oznámenie pre vlastníkov bytov a zástupcov vlastníkov o prevádzke BPP od 16.03.2020

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov,

 

V súvislosti s opatreniami  vlády a reálnou situáciou pri šírení korona vírusu a  nadväzne na opatrenia, ktoré sme Vám oznámili,   v záujme zachovania  funkčnosti BPP, s.r.o. a možnosti  ďalej  vykonávať správu, s cieľom predísť v maximálne možnej miere  osobným kontaktom a nakazeniu Vás opakovane  žiadame,  aby ste  vylúčili osobné návštevy  pracoviska BPP, s.r.o. na Haanovej 10.  Vaše  žiadosti, požiadavky   budú vybavované výlučne   neosobným stykom  a  so  zamestnancami   BPP komunikujte telefonicky, alebo  elektronicky – e mailami a to priamo, alebo cestou  kontaktného formulára na webovej stránke, na   telefónnych číslach  a emailových adresách, ktoré  sú Vám už známe a sú aj  zverejnené v domoch a  na internetovej stránke BPP, s.r.o. Pripomíname tiež možnosť vložiť  Vašu žiadosť – podnet  s uvedením dátumu, kontaktných údajov  vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy do schránky BPP, s.r.o.  umiestnenej na   vchodových dverách do budovy BPP, s.r.o.

Zároveň  v prípade, že prebiehajú  nejaké práce na Vašom dome  oslovujeme  dodávateľov, aby   zvážili ich realizáciu podľa konkrétnych okolností. V prípade, že prebieha príprava   rekonštrukcie, alebo  obnovy   domu táto v rámci daných podmienok bude pokračovať. Ako sme už oznámili nebudú však konané  schôdze a v tomto čase ani písomné hlasovania. Preto Vás  žiadame o pochopenie a trpezlivosť pri odložení týchto aktivít na neskoršiu dobu.  Na prípadné Vaše otázky Vám zodpovie  príslušný  ekonomický a technický správca Vášho domu.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V Bratislave  16. marec 2020

 

Peter Plučinský

konateľ BPP, s.r.o.