Oznamy

Vyúčtovanie 2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu   spracovávania   vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a  úhrad za plnenia a ich  rozúčtovanie na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome za  rok  2021   budeme  vybavovať  stránky  osobným stykom  v prevádzke  BPP, s.r.o.  v dňoch 23.5.2022 do 31.05.2022  v obmedzenom  rozsahu a to vždy len v Pondelok v čase od 08:00 hod  do 14:00 hod .  Prosíme  Vás o pochopenie s  tým,  aby  ste svoje  záležitosti vybavovali prednostne telefonicky, emailom, poštou.

Zároveň sa Vám chceme poďakovať za trpezlivosť a pochopenie.

JUDr. Peter Plučinský

 konateľ spoločnosti