Kontakty

Všeobecné kontaktné údaje:

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Haanova 10
852 23 Bratislava
Tel.: 02 / 68 203 206
E-mail: info@bppetrzalka.sk

Vedenie spoločnosti

Konateľ:
JUDr. Peter Plučinský
tel.: 02 / 68 203 207
email: plucinsky@bppetrzalka.sk

Sekretariát:

tel.: 02 / 68 203 206, 02 / 68 203 201,
02 / 68 203 207
email: info@bppetrzalka.sk

Podateľňa

Jaroslav Nagy
tel.: 02 / 68 203 204

tel.: 0905 986 557
email: podatelna@bppetrzalka.sk

Ekonomický úsek

Alena Haníková
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 224

tel. : 0907 586 776
email: alena.hanikova@bppetrzalka.sk

Jana Richterová
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 224

tel.: 0908 903 686
email: jana.richterova@bppetrzalka.sk

Terézia Lohyňová
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 238

tel.: 0918 898 067
email: terezia.lohynova@bppetrzalka.sk

Marcela Bénesová
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 228

tel.: 0908 465 842
email: marcela.benesova@bppetrzalka.sk

Technický úsek

Dezider Goda
energetik
tel.: 02 / 68 203 205

tel.: 0918 737 993
email: dezider.goda@bppetrzalka.sk

Jana Príkopová

technický správca
tel.: 02 / 68 203 223

tel.: 0905 933 025
email: jana.prikopova@bppetrzalka.sk

Marcela Skalníková
technický správca
tel.: 02 / 68 203 253

tel.: 0918 898 066
email: marcela.skalnikova@bppetrzalka.sk

Michal Gajdula
technický správca
tel.: 02 / 68 203 236

tel.: 0918 898 064
email: michal.gajdula@bppetrzalka.sk

 

 

Mapa