Sme tu pre Vás

Cieľom BPP, s.r.o. je profesionálnou prácou a ústretovosťou docieliť maximálnu spokojnosť našich klientov. V súčasnosti zabezpečujeme správu v 65 obytných domoch. Pri našich stretnutiach s budúcimi klientmi používame metódy pozitívneho marketingu nenegujúceho konkurenciu.

Vzhľadom na naše možné voľné kapacity ponúkame výkon správy a dodávku služieb vlastníkom bytov a nebytových priestorov, vlastníkom nehnuteľností na území Bratislavy. V prípade Vášho záujmu, nás prosím kontaktujte písomne, e-mailom alebo telefonicky. Na Vaše požiadanie sa radi zúčastníme schôdze vlastníkov bytových a nebytových priestorov, kde im ochotne štatutárni zástupcovia našej spoločnosti predstavia firmu a jej systém správy domov.

Veríme, že s našimi službami budete trvalo spokojní a umožníte nám pre Vás pracovať.