Oznamy

Celopodniková dovolenka BPP, s.r.o. od 22.12.2023 do 29.12.2023

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 22.12.2023     do 29.12.2023 vrátane,  bude naša spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. zatvorená z dôvodu čerpania celopodnikovej  dovolenky. V prípade poruchy  volajte služby  uvedené vo  vývesných  skrinkách  v dome. 

JUDr. Peter Plučinský

konateľ

V prípade mimoriadnej udalosti  volajte technického správcu  domu.