Oznamy

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, spolupracujúce subjekty.

V súvislosti s opatreniami prijímanými štátnymi orgánmi a vládou SR v rámci primeranej opatrnosti s cieľom zabezpečiť maximálne možnú ochranu obyvateľov pred nakazením a šírením sa nového korona vírusu, čo v našich podmienkach  znamená  aj ochranu Vás  klientov  BPP,  s.r.o. ako aj našich zamestnancov (okrem iného aj preto,  aby bola zabezpečená  funkčnosť správcu), Vás žiadame, aby ste dodržiavali  nariadené opatrenia. Prosíme, aby ste osobnú návštevu  BPP, s.r.o. obmedzili na nevyhnutné prípady. Pre komunikáciu s BPP, s.r.o.  a jeho zamestnancami  Vás žiadame, aby  ste využívali prednostne telefonickú alebo  elektronickú komunikáciu  cestou  kontaktného formulára na webovej stránke, na   telefónnych číslach  a emailových adresách, ktoré  sú Vám už známe a sú aj  zverejnené v domoch a  na internetovej stránke BPP, s.r.o. a na vstupe do budovy. Prípadne Váš podnet s uvedením dátumu môžete vložiť do schránky BPP, s.r.o.  umiestnenej na   vchodových dverách do budovy BPP, s.r.o. Osobnú návštevu  na BPP, s.r.o. ak je to nevyhnutné prosíme dohodnúť vopred s príslušným  pracovníkom BPP, s.r.o.  V tom prípade  Vás žiadame  a považujeme za bezpodmienečne  nutné mať prekryté  hygienickým  rúškom  ústa a nos, pri vstupe  do priestoru BPP, s.r.o. si dezinfikovať  ruky a na požiadanie sa podrobiť  meraniu teploty.  

Ďakujeme za porozumenie.

V Bratislave  16.12. 2020

                                                                          Peter Plučinský

                                                                                                           konateľ