Oznamy

Celopodniková dovolenka BPP, s.r.o. od 23.12.2022 do 05.01.2023

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 23.12.2022 do 05.01.2023 vrátane, bude naša spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. zatvorená z dôvodu čerpania celopodnikovej dovolenky. V prípade mimoriadnej udalosti kontaktujte pracovníkov BPP na telefónne čísla, ktoré sú uvedené na webovej stránke BPP alebo na kontaktnej tabuli, ktorá sa nachádza na vchodových dverách BPP.

JUDr. Peter Plučinský

konateľ