Oznamy

OZNÁMENIE

Vzhľadom k uzneseniam vlády a k opatreniam UVZ, zamestnanci BPP, s.r.o. pracujú z domu, tzv. home office. V dňoch 23.12.2021 až 03.01.2022 budú čerpať dovolenky. V prípade potreby kontaktujte zmluvne služby – zverejnené v dome. V nevyhnutnom prípade zamestnancov.

JUDr. Peter Plučinský – konateľ spoločnosti.