Oznamy

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, spolupracujúce subjekty.

Oznamujeme Vám týmto, že v dňoch  28. až 31. decembra budú čerpať zamestnanci BPP, s.r.o. celopodnikovú dovolenku.    V prípade potreby riešenia  havarijných situácií  využite kontakty  na spoločnosti  zmluvne zabezpečujúce služby  zverejnené v domoch. Ak to  bude nevyhnutné aj možnosť  kontaktu na   telefónnych číslach  technických správcov, ktoré sú tiež  zverejnené v domoch a  na internetovej stránke BPP, s.r.o. a na vstupe do budovy. Oznámené protipandemické opatrenia  platia do odvolania.

Ďakujeme za porozumenie.

17.12. 2020

                                                                          Peter Plučinský

                                                                                                           konateľ