Oznamy

Vyúčtovanie 2020

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu   spracovávania   vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a  úhrad za plnenia a ich  rozúčtovanie na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome za  rok  2020   budeme  vybavovať  stránky  osobným stykom  v prevádzke  BPP, s.r.o.  v dňoch 18.5.2021 do 31.05.2021  v obmedzenom  rozsahu a to vždy len v Pondelok v čase od 08:00 hod  do 14:00 hod .  Prosíme  Vás o pochopenie s  tým,  aby  ste svoje  záležitosti vybavovali prednostne telefonicky, emailom, poštou.

Zároveň sa Vám chceme poďakovať za trpezlivosť a pochopenie.

                                                         Zamestnanci BPP, s.r.o.